Позакласна робота

 
 
 
 
 
 
Готуємось до ЗНО
 
Як розрахувати конкурсний бал абітурієнта у 2016 році
 
 
Міністерством освіти і науки надано роз’яснення щодо процедури та порядку нарахування конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти, що мають застосовуватись приймальними комісіями під час вступної кампанії 2016 року. Відповіднийлист підписано першим заступником міністра освіти Інною Совсун.
 
Зокрема, у Міністерстві освіти, посилаючись на закон "Про вищу освіту", повідомили, що вчена рада вищого навчального закладу затверджує Правила прийому до вищого навчального закладу, якими встановлюються:
 
перелік і кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вага кожного з яких має становити не менш як 20 відсотків конкурсного бала;
вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;
вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей, (у разі його проведення) повинна нараховуватись відповідно до п. 2 частини IV Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році;
вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ВНЗ, на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.
Конкурсний бал обчислюється як сума балів за кожен сертифікат, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножена на вагові коефіцієнти, що встановлюються Правилами прийому до вищого навчального закладу. Сума коефіцієнтів має дорівнювати одиниці.
 
Враховуючи це, у Міністерстві освіти і науки рекомендують вищим навчальним закладамобраховувати конкурсний бал абітурієнта за наступною формулою:
 
 
 
 
Як відомо, прийом заяв та документів на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти розпочнеться 11 липня. Цьому передуватиме проведення зовнішнього незалежного оцінювання, результати якого випускники шкіл використовуватимуть під час вступної кампанії 2016 року.
 
 
 
 
 
 
Яким буде зовнішнє оцінювання 2016 року
 
Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Характеристики фактично визначають, що представлятимуть собою тести ЗНО у 2016 році.
 
Зокрема, характеристики тестів містять інформацію про загальну кількість завдань кожного тесту, час відведений для виконання кожного тесту, форми завдань, що будуть використані при тестуванні, схеми оцінювання кожної форми завдань та тесту в цілому, інші особливості проведення ЗНО з кожного предмета.
 
У порівнянні з минулим роком, у характеристики тестів ЗНО внесено деякі зміни.
 
Тестова робота з хімії у 2016 році міститиме 50 завдань замість 54, при цьому час на виконання тесту не змінено. На виконання сертифікаційної роботи абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.
 
Істотно зміниться форма проведення тесту ЗНО з історії України. Тест складатиметься з двох рівних частин. Результат виконання завдань першої частини, які охоплюватимуть період історії України ХХ ст. - початку ХХІ ст., буде зарахований як державна підсумкова атестація.
 
Друга частина завдань тесту охоплюватиме період історії України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. Результат виконання завдань першої та другої частини тесту (тесту в цілому) буде використовуватися абітурієнтами під час вступної кампанії до ВНЗ.
 
У зв’язку з проведенням державної підсумкової атестації з математики у формі ЗНО, завдання цього тесту також умовно поділено дві частини, бали за виконання яких будуть зараховані для ДПА та вступу до ВНЗ. Варто зазначити, що у 2016 році буде збільшено час на виконання тесту з математики зі 130 до 180 хвилин. При цьому кількість завдань тесту збільшено з 30 до 33.
 
Тест з української мови зберіг загальну кількість завдань. При його виконанні абітурієнтам буде запропоновано надати відповіді на 58 завдань. Разом з тим, на розв’язання усіх завдань тесту абітурієнтам буде надано більше часу. Тестування триватиме 180 хвилин замість 150.
 
Результат виконання частини завдань тесту ЗНО з української мови і літератури, що мають відношення до мовних завдань, будуть зараховані як державна підсумкова атестація з української мови. Результат виконання всіх завдань тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.
 
ЗНО-2016: особливості проведення
Міністерством освіти і науки визначено деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році. Відповідний наказ підписаний міністром освіти і набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції.
 
Документом визначено, що зовнішнє незалежне оцінювання в 2016 році буде проведено у період з 05 травня до 10 липня.
 
Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання матиме право скласти тести не більш як iз чотирьох навчальних предметів.
 
До програми проведення ЗНО включено тести з 12 навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, а також тести з іноземних мов - англійської, іспанської, німецької, російської та французької.
 
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (українська мова), а також із математики або історії України (період ХХ - початок ХХІ століття) будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти.
 
 
 
 
 
ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2016 РОКУ
 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 
З МАТЕМАТИКИ
 
Зміст сертифікаційної роботи визначається на основі Програми зовнішнього" незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121; лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239).
 
Загальна кількість завдань сертифікаційної роботи - 33.
 
На виконання роботи відведено 180 хвилин.
 
Сертифікаційна робота з математики складається із завдань чотирьох форм:
 
1.    Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-20). До кожного із завдань з вибором однієї правильної відповіді наведено п'ять варіантів відповідей, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав та позначив відповідь у бланку відповідей А.
 
2.    Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (21-24). До кожного завдання цієї форми у двох колонках наведено інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланку відповідей А.
 
3.    Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-30). Під час виконання цих завдань учасник має вписати числовий результат у тих одиницях величини, які вказані в умові завдання, до бланка відповідей А.
 
4.    Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (31-33). Під час виконання цих завдань до кожного з них учасник зовнішнього незалежного оцінювання має розробити спосіб розв'язання, використовуючи в новій нестандартній ситуації знання з різних розділів курсу геометрії або алгебри і початків аналізу, правильно виконати рисунок (якщо цього потребує процес розв'язання), розв'язати завдання й обгрунтувати етапи розв'язання. Усе вищезазначене та відповіді на завдання 31-33 необхідно чітко записати до бланка відповідей Б.
 
Увага!
 
Результат виконання завдань 1-28, 31, 32 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація. Результат виконання завдань всієї сертифікаційної роботи буде використовуватися під час
 
прийому до вищих навчальних закладів.
 
Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з математики:
 
1.    Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповідь не надано.
 
2.    Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано.
 
3.    Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (25-30). Завдання 25, 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється в 0 або 1 бал. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або відповіді на завдання не надано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання - 2.
 
Завдання 27-30 оцінюються в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо надано правильну відповідь; 0 балів, якщо надано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
 
4.    Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю: завдання 31, 32 оцінюються в 0, 1, 2, З або 4 бали; завдання 33 - в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів за критеріями змісту.
 
Розв'язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
 
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно розв'язавши всі завдання (1-28, 31, 32), що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, - 52.
 
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання (1-33) сертифікаційної роботи, - 62.
 
 
 
Готуємось до олімпіади
ВСТУП
Олімпіадна задача з математики – це задача підвищеної складності, нестандартна як за формулюванням, так і за методами розв’язання. Серед олімпіадних задач зустрічаються такі, для розв’язання яких потрібні незвичні ідеї та спеціальні методи, так і задачі більш стандартні, але деякі із них можна розв’язувати оригінальними способами.
Практично в кожній олімпіадній роботі зустрічається, як мінімум, одна задача з геометрії. Саме геометричні олімпіадні задачі викликають найбільші труднощі в учнів, і це не тому, що учні погано знають геометрію, а тому, що найбільше штучних прийомів, додаткових побудов використовується саме при розв’язуванні геометричних задач.
Розпочинати роботу по підготовці учасника математичної олімпіади необхідно з самого маленького віку. Коли учні приходять в школу, то з початкових класів слід готувати майбутнього переможця. Задачі на розрізання, склеювання, заміщення, розрізання, ігрові задачі, задачі на складання таблиць істинності, все це під силу самим маленьким учням. Продовжити роботу повинен учитель середніх та старших класів.
ОРІЄНТОВАНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ
 

 

 

7  

 

Повне правильне розв’язання

6 -7

 

Повне правильне розв’язання. Є невеликі недоліки, які в цілому не впливають на розв’язання.

5 - 6

 

Розв’язання в цілому вірне. Однак воно містить ряд помилок, або не розглянуті окремі випадки, але може стати правильним після невеликих виправлень або доповнень.

4 - 5

 

Правильно розглянуто один з двох (більш складний) істотних випадків, або в задачі типу «оцінка-приклад» вірно отримана оцінка.

2 - 3

 

Доведені допоміжні твердження, що допомагають у розв’язанні задачі

1

 

Розглянуто окремі важливі випадки за відсутності розв’язання (або при помилковому розв’язанні).

0

 

Розв’язання неправильне, просування відсутні. Розв’язання відсутнє.

 
 

Шкільна олімпіада з математики .doc (92672)